Mỡ chịu nhiệt độ cao

Mỡ LGHP2 là loại mỡ sử dụng cho những ứng dụng nhiệt độ cao.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bơm mỡ khí nén
Bơm mỡ tự động bằng điện
Bơm mỡ tự động bằng cơ
Súng bơm mỡ SKF
Mỡ thực phẩm
Mỡ đa năng
Mỡ đa năng