Mỡ đa năng

Mỡ đa năng có độ đặc thấp, dùng cho bạc đạn có kích thước nhỏ.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bơm mỡ khí nén
Bơm mỡ tự động bằng điện
Bơm mỡ tự động bằng cơ
Súng bơm mỡ SKF
Mỡ thực phẩm
Mỡ chịu nhiệt độ cao
Mỡ đa năng