Bạc đạn và gối đở bạc đạn

Bạc đạn và gối đở bạc đạn chuyên dùng cho băng tải

Bạc đạn và gối đở bạc đạn chuyên dùng cho băng tải. SKF sản xuất và cung cấp rất nhiều loại bạc đạn và gối với nhiều hình dạng, kích thước và ứng dụng đa dạng.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Gối đỡ FYTB (FL)
Gối đỡ FYC (FC)
Gối đỡ SY (UCP)
Gối đỡ FY (UCF)
Gối đỡ TU (UCT)
Gối đỡ cho ngành thực phẩm
Gối đỡ 2 nửa SKF