Dịch Vụ

                                                                                                                                                  

Công ty Kiều Đồng được sự hỗ trợ SKF Việt Nam, với các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến có thể cung cấp các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật giúp nâng cao năng suất sản xuất của nhà máy bằng việc tối ưu hóa thời gian vận hành và tuổi thọ làm việc của thiết bị nói chung hay tuổi thọ làm việc của vòng bi nói riêng. Các dịch vụ kỹ thuật của SKF gồm có :

Các dịch vụ bảo trì:

      • Dịch vụ Giám sát tình trạng họat động của thiết bị (Condition Monitoring)

                1. Bảo trì Dự đoán (Predictive Maintenance)
                2. Đo, phân tích rung động

      • Dịch vụ cơ khí

                1. Tháo, lắp vòng bi
                2. Kiểm tra và hiệu chỉnh độ đồng tâm trục
                3. Phân tích các dạng hỏng vòng bi