Bạc đạn trượt

Bạc đạn trượt


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bạc đạn trượt tròn
Cơ cấu chấp hành có chuyển động tuyến tính.
Vít me bi.