Cơ cấu chấp hành có chuyển động tuyến tính.

Cơ cấu chấp hành có chuyển động tuyến tính.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bạc đạn trượt tròn
Bạc đạn trượt
Vít me bi.