Bạc đạn trượt tròn

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cơ cấu chấp hành có chuyển động tuyến tính.
Bạc đạn trượt
Vít me bi.