Dây dai Đồng bộ.

day dai dong bo.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bánh xích.
Bánh đai - Puli.
Dây đai.
Dụng cụ cân chỉnh.
Khớp_nối & khớp_các_dạng
Ống lót côn.
Xích truyền động.