Xích truyền động.

Xích truyền động.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Bánh xích.
Bánh đai - Puli.
Dây dai Đồng bộ.
Dây đai.
Dụng cụ cân chỉnh.
Khớp_nối & khớp_các_dạng
Ống lót côn.