Bộ đóng bạc đạn
Máy gia nhiệt lắp bạc đạn
Cảo cơ 3 vấu
Cảo thủy lực 3 vấu
Chìa móc khóa trục
Cảo 2 vấu hổn hợp

Dụng cụ bôi trơn 

LAGF 18, LAGF 50 Bơm nạp mỡ.
LAGG 18AE Bơm mỡ dùng khí nén.
LAGG 18M Bơm tay.
LAGG 50 AE Bơm mỡ dùng khí nén.
LAGG 180 AE Bơm mỡ dùng khí nén.
LAGG 400B Súng bơm mỡ sử dụng Pin sạc.
LAGH 400 Súng bơm mỡ dùng một tay.
LAGM 1000E Dụng cụ đo lượng mỡ.

Dụng cụ gia nhiệt vòng bi 

Cảo 2 vấu hổn hợp
Chìa móc khóa trục
TMMA Cảo thủy lực
TIH 030 máy gia nhiệt lắp vòng bi
TMBH 1.
TIH 220M.
TIH 100m.
TIH 030.

Dụng cụ tháo lắp vòng bi 

Bộ đóng bạc đạn TMFT 36

Dụng cụ bơm thủy lực 

Bơm thủy lực 729124 - 100 MPa.
Bộ nén dầu dãy TMJE - 300 và 400 MPa.
Bơm thủy lực TMJL 50 - 50 MPa.
Bơm thủy lực TMJL 100 - 100 MPa.

Dụng cụ kiểm tra 

TMTP 200 Bút đo nhiệt độ.
TMTP 200 Bút đo nhiệt độ.
TMTL 2400K Dụng cụ đo nhiệt độ không tiếp xúc và tiếp xúc.
TMTI 2 Dụng cụ hiển thị vùng nhiệt độ.
TMSU 1 Dụng cụ siêu âm phát hiện rò khí.
TMST 3 Ống nghe điện tử chất lượng c.
TMSP 1 Dụng cụ đo độ ồn.
TMRT 1 Tốc kế quang học đa chức năng.