LAGM 1000E Dụng cụ đo lượng mỡ.

LAGM 1000E  Dụng cụ đo lượng mỡ.


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

LAGF 18, LAGF 50 Bơm nạp mỡ.
LAGG 18AE Bơm mỡ dùng khí nén.
LAGG 18M Bơm tay.
LAGG 50 AE Bơm mỡ dùng khí nén.
LAGG 180 AE Bơm mỡ dùng khí nén.
LAGG 400B Súng bơm mỡ sử dụng Pin sạc.
LAGH 400 Súng bơm mỡ dùng một tay.