Dụng cụ kiểm tra

TMTP 200 Bút đo nhiệt độ.
TMTP 200 Bút đo nhiệt độ.
TMTL 2400K Dụng cụ đo nhiệt độ không tiếp xúc và tiếp xúc.
TMTI 2 Dụng cụ hiển thị vùng nhiệt độ.
TMSU 1 Dụng cụ siêu âm phát hiện rò khí.
TMST 3 Ống nghe điện tử chất lượng c.
TMSP 1 Dụng cụ đo độ ồn.
TMRT 1 Tốc kế quang học đa chức năng.
TMRS 1 Đèn chớp.
TMES 2 Đèn nội soi.
TMEB 2 Dụng cụ chỉnh đồng phẳng bằng Lazer.
TMAS.. Lá can chêm thiết bị.
TKTI 10 Dụng cụ hiển thị hình ảnh nhiệt
TKED 1 Bút dò độ phóng điện
Dụng cụ đo nhiệt độ hồng ngoại TKTL 20
Dụng cụ điều chỉnh độ đồng tâm bằng laser