Bạc đạn trượt tròn
Cơ cấu chấp hành có chuyển động tuyến tính.
Bạc đạn trượt
Vít me bi.